دعوت به همکاری در یک شرکت معتبر

بنام خدا

 سلام

یک شرکت معتبر جهت تکمیل تیم برنامه نویسی خود و با ارائه تسهیلات و مزایای مطلوب از واجدین شرایط دعوت به همکاری مینماید .

مهارت های مورد نیاز به شرح ذیل میباشد: 

  • تسلط به زبان برنامه نویسی #C
  • تسلط به ASP.NET MVC
  • تسلط به SQL Server
  • آشنا با  EntityFramework
  • آشنا با معماری Onion
  • آشنا با متدولوژی Agile  و  Scrum
  • آشنا با  Angularjs  WebApli
  • آشنا با HTML , CSS , Js , Jquery , Bootstrap
  • آشنا با تست نرم افزار و UI

لطفا رزومه خود را به آدرس Chabok.121@gmail.com  و با عنوان درخواست همکاری ارسال نمائید.

با احترام